Suunnistuksen lyhyt oppimäärä

 

KUNTOSUUNNISTAJAN STARTTIPAKETTI

 

KARTTA

 • yleistetty kuva maastosta

 • mittakaava usein 1:10 000, 1cm = 100 m

 • käyräväli (pinnanmuotojen kuvaamiseen käytettyjen viivojen korkeusero) tavallisesti 5 m (katkoviivoin merkityt apukäyrät 2,5 m)

 • pohjois-eteläsuuntaviivat 250 m välein

 • kartan värit on ryhmitelty aihepiireittäin

 • karttamerkit

  • yleisimmät: suunnistus.fi TAI ssl.fi => harraste

  • tarkemmin ssl.fi => kartta

 • Karttamerkkien tunteminen on suunnistajalle ensiarvoisen tärkeä taito

 • Maaston korkeuserojen hahmottaminen kartan korkeuskäyrien avulla on tärkeä osa kartanlukutaitoa.

 

KOMPASSI

 • Suunnistaminen perustuu kartanlukutaitoon. Ilman karttaa ei voi suunnistaa, mutta ilman kompassia se on mahdollista. Karttamerkkien tunteminen on siis kompassin käyttöä paljon tärkeämpi asia.

 • Kompassia käytetään yhdessä kartan kanssa

 • Suuntaa aina kartta maaston mukaisesti, kun tutkit sitä - kompassi auttaa kartan suuntaamisessa

 • Joskus tarkka suunnanotto kompassin avulla on tarpeen (suunnistus.fi/perustaidot). Älä silloinkaan unohda lukea karttaa ja havainnoida maastoa edetessäsi kompassisuunnan mukaisesti.

 • Pysyäksesi suunnassa nosta katse ylös ja etsi kiintopiste kauempaa

 

RASTI

 • Rastipiste sijaitsee keskellä kartan rastiympyrää

 • Rastimäärite kertoo, millaisessa paikassa rastilippu on

 • Rasteja ei ole tarkoitus piilottaa, vaan kun rastipiste on löydetty, myös lippu näkyy

 • ssl.fi/materiaalit => Rastimääritteet

 

SUUNNITELMA – ENNAKOINTI – HAVAINNOINTI

 • Tee aina suunnitelma siitä, miten löydät rastille, ennakoi, mitä on tulossa ja havainnoi ympäristöä kulkiessasi.

 • Yleistäen lähelle, rastiympyrässä tarkkana – valitse vauhti tehtävän vaativuuden mukaan

 • Etsi ”kirkontorni” = Mikä on rastin lähellä oleva selkeä ja varma kiintopiste?

 • Mieti ”pysäyttäjä” = Mikä kohde maastossa kertoo, että olet mennyt rastin ohitse?

 • Valitse kartanlukutaitoosi, kuntoosi ja vauhtiisi nähden paras reitinvalinta

 • Rastivälien suunnistustehtävät vaihtelevat: reitinvalintavälit, tarkkuusvälit, siirtymävälit

 • Aina ei ole oleellista tietää tarkkaa olinpaikkaansa, kunhan tietää, minne on menossa

 • Epävarmuuden iskiessä mieti, millä suunnalla on kohde, josta voit helposti paikantaa itsesi. Tie? Jyrkännerivistö? Masto?

 • Muista nostaa katse ja havainnoi ympäristöä laajasti

 

VARUSTEITA

 • kompassi, karttamuovi, juomapullo/-vyö

 • emitkortti (voi myös vuokrata)

 • suunnistuskengät