TempOn rastimiesohje

Motto: Kaikille kilpailijoille tasapuoliset olosuhteet!

 

Toiminta rastilla:

 • Toimitsija 1 kutsuu kilpailijan asemalle  ja kilpailija ojentaa toimitsijalle kilpailukorttinsa. Toimitsijapari seisoo peittäen näkökenttää tehtäväalueelle.

 • Kilpailija istuu tuoliin / pyörätuoli ohjataan tuolin paikalle.

 • Toimitsija tarjoaa kilpailijalle sidottua ja irtolehtistä karttanippua. Kilpailija valitsee karttanipun ja toimitsijat siirtyvät kilpailijan edestä.

 • Toimitsija 1 osoittaa kilpailijalle rastiliput sanoen ja vasemmalta oikealle lukien: ”Näet kuusi rastilippua, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot.” Osoita kilpailijan puoleisella kädellä lähellä kilpailijan näkökenttää, jotta suunnat hahmottuvat oikein.

 • Toimitsija 1 aloittaa ajanoton sanoen ”Aika alkaa nyt”.

 • Kilpailija kääntää karttanipun ensimmäisen sivun ja ratkaistuaan tehtävän ilmoittaa vastauksen edellä mainittuja kirjaimia käyttäen. Toimitsija 2 kirjaa vastauksen rastipöytäkirjaan. Vastausta ei saa muuttaa, vaan ensimmäinen vastaus kirjataan. Jos toimitsija 2 ei saa vastauksesta selvää, hän pyytää kilpailijaa toistamaan vastauksen. Valitse kirjauspaikka kilpailjan vieressä siten, että kuulet vastauksen selvästi. Max. vastausaika (viiden tehtävän) asemalla on 2 min 30 sek ja toimitsija 1 kertoo tarvittaessa kilpailijalle 2 minuutin kohdalla: ”Puoli minuuttia jäljellä”.

 • Kun kilpailija ilmoittaa 5. (eli viimeisen) vastauksen, toimitsija 1 pysäyttää ajanoton ja toimitsija 2 kirjaa viimeisen(kin) vastauksen sekä vastausajan. Vastausaika pyöristetään alaspäin edelliseen täyteen sekuntiin, ts. 19,8 s vastausaika pyöristyy 19 sekuntiin. Vastausaika kirjataan vastauskorttiin muodossa ”min”:”sek” - esim. 1 min 53 s. Kirjaamisen jälkeen ajanottolaite nollataan seuraavaa ajanottoa varten. 

 • Toimitsija 2 kertoo kilpailijalle ylös kirjatut vastaukset ja ajan. 

 • Toimitsija 2 kopioi vastaukset ja ajan kilpailukorttiin. Tässä vaiheessa kannattaa kutsua seuraava kilpailija asemalle.

 • Toimitsija 1 ohjaa edellisen kilpailijan kohti seuraavaa asemaa.

Lisäohjeita:

 • Toimitaan ripeästi - kutsutaan seuraava kilpailija tuoliin kun toinen toimitsija kopioi vastauksia pöytäkirjaan.

 • Kilpailijoille ei kerrota tuloksia tai muiden kilpailijoiden vastauksia kesken kilpailun. Älä siis näytä rastipöytäkirjaa.

 • Jos tehtäväasemalla on kilpailijoita häiritsevää liikettä, tästä merkintä pöytäkirjaan. Ulkopuolisia pyydetään tarvittaessa kohteliaasti siirtymään tai odotetaan kunnes näkökenttä on vapaa.

 • Jos ajanotossa tapahtuu virhe, esim. kello ei heti käynnisty tai se pysäytetään liian aikaisin, asiaa ei mainita kilpailijalle, vaan toimitsija arvioi puuttuvat sekunnit ja lisää ne kellottamaansa aikaan. Huomaa, että tehtäväkartoissa on järjestysnumero, josta voi tarvittaessa kurkata, monesko tehtävä on menossa.

 • Jos kirjaat väärän kirjaimen, vedä se yli ja korjaa viereen uusi. Muista selkeä käsiala! Isot kirjaimet, poikkiviiva zetaan.

 • Sijoitu niin, että kuulet kilpailijan puheen mahdollisimman hyvin, mutta et silti peitä näkökenttää.

 • Molempien toimitsijoiden kännykät äänettömälle!

 • Toimitsija tarkistaa, että irtonaiset tehtäväkortit ovat annettaessa oikeassa järjestyksessä. Näin on, jos kaikki tehtävänumerot näkyvät korttien sivujen kolouksesta ja kansikortti on päällimmäisenä. 

 • Sadekelillä kädet ja ajanottokello voidaan suojata ison karttamuovin sisään.

 • Jos rastipöytäkirja uhkaa kastua ja revetä, otetaan käyttöön uusi paperi, jolle jatketaan kirjaamista. Rastipöytäkirjan on tärkeää pysyä ehjänä (se on alkuperäinen dokumentti) erityisesti, jos kilpailijan oma kortti vettyy vaikeasti tulkittavaksi.

Lyhennelmä vuorosanoista:

 • Tervetuloa! Welcome!

 • Sidottu vai irtolehti? Bound or loose?

 • Näet kuusi rastilippua: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot. You see six flags...

 • Aika alkaa nyt. Time starts now!

 • (Toista! Repeat!)

 • (Puoli minuuttia jäljellä. Thirty seconds left.)

 • Kirjasin vastaukset ylös näin... These are your answers...

 • Seuraavalle asemalle jatketaan tuohon suuntaan. This way, please!


 

 Laurin numero 044-2508976