Tarkkuussuunnistuksen ABC

Linkki seikkaperäiseen lajiesittelysivustoon: https://www.trailo.fi/lajiesittely/

Riviharrastajan mietteitä tarkkuussuunnistuksesta

 

Tarkkuussuunnistusta voisi kuvailla katselusuunnistukseksi. Sallitulta kulku-uralta käsin tulee löytää maastoon merkityistä rastilipuista se, joka vastaa karttaan merkittyä rastipistettä, tai todeta, ettei oikeaa kohdetta ole liputettu. Tarkkuussuunnistuksessa on kaksi kilpailumuotoa; normaalikilpailu eli PreO sekä nopeaa kartanlukua edellyttävä TempO-kilpailu. 

PreO on eräänlaista suunnistajan meditointia; kilpailijat kulkevat hiljaisina edestakaisin kulku-uraa ja tähyilevät rastilippuja sekä mittailevat kartan millejä ja arvioivat maaston metrejä yrittäen löytää ratkaisevia linjoja, joilla perustella vastauksensa. Vastakohtana tälle pitkäjänteiselle pähkäilylle kisan aikarastilla pitääkin olla heti hereillä - ja vielä muistaa, että nollavaihtoehtoa ei ole. 

TempOssa tehtäviä ratkotaan asemilla, joilla testataan nopeaa hahmottamiskykyä sekä paineensietoa. Lippujen nimeäminen natoaakkosin ei saa kangertaa, koska kyse on sekunneista. TempOn tehtävät ovat keskimäärin PreO-kisan tehtäviä yksinkertaisempia, koska ratkaisuaika mitataan sekunneissa. Tasapainoilu varman vastauksen löytymisen ja turhan varmistelun välillä on lajin suola ja sen taitava on tulosluettelossa korkealla. 

Lajiin kuuluu olennaisesti myös jälkipeli: olivatko liput riittävän kaukana tai lähellä oikeaa pistettä ja pitikö kartta riittävän tarkasti paikkansa, jotta tehtävän pystyi ratkaisemaan? Protesteja tehdään ja tuomarineuvosto pähkäiee oikeita ratkaisuja ongelmatilanteissa tossusuunnistusta useammin. Vaikka joistain ratkaisuista olisi useampia mielipiteitä, on tarkkuussuunnistusporukka sekä Suomessa että maailman laajuisesti iloinen ja mukavahenkinen yhteisö, jossa apua tarjotaan ja saadaan ja talkoohenki kukoistaa. 

Tarkkuussuunnistuskisan kulku lyhyesti

 

PreO eli normaalikilpaillu:

 • Lähdössä annetaan suunnistuskartta sekä kilpailukortti.
 • Suunnistuskarttaan on merkitty rata, jossa on usein 20-30 rastipistettä. Tarkoitus ei ole käydä rasteilla vaan katsella lippuja kulku-uralta käsin ja päätellä, mitkä maastossa olevista lipuista on merkitty karttaan.
 • Kilpailuohjeista löytyy aikaraja (tehtävien määrästä ja maastosta riippuen usein noin 2 tuntia), jonka sisällä tehtävät tulisi ratkaista - liiasta ajankäytöstä sakotetaan.
 • Jokaisen tehtävän ratkaisu merkitään kilpailukorttiin omalla pihtileimasimella tai vaikkapa hakaneulan pistolla.
 • Tehtävät ratkaistaan järjestyksessä.
 • Kulku-uralta näkee rastinumeroin nimetyiltä katselutolpilta käsin järjestyksen, jossa kuhunkin tehtävään liittyvät liput nimetään - vasemmanpuoleisin on A, sitten B jne.
 • Rastimääritteissä näkyy myös kunkin tehtävän lippujen määrä (esim. A-D = 4 lippua). Myös yhden lipun tehtäviä on - kyse on silloin siitä, onko lippu kartan osoittamalla paikalla (A) vai ei (Z).
 • Kilpailuohjeissa ilmoitetaan ns. nollatoleranssi. Esim. 4 m toleranssi tarkoittaa, että lipun tulee olla 4 m tarkkuudella oikeassa paikassa.
 • Aikarastilla ratkotaan saman tuloksen saaneiden keskinäinen järjestys tulosluettelossa. Aikarastilla toimitaan TempO-kisan tyyliin: istutaan tuoliin ja ajanoton alettua katsellaan useamman lipun asetelmaa käyttäen aikarastilla annettuja karttapaloja. Samoilla lipuilla ratkaistaan tavallisesti 2-3 tehtävää, ja nopeimmin oikeat ratkaisut kertonut on tulosluettelossa tasapisteet saaneista korkeimmalla. Aikarastilla ei ole nollavaihtoehtoa Z, eli joku lipuista on aina karttaan merkityssä paikassa. Väärästä vastauksesta saa 60 sek lisäaikaa.
 • Voittaja on eniten oikeita vastauksia antaneiden joukosta vähiten aikaa aikarastilla kuluttanut kilpailija.

TempO:

 • Lähdössä annetaan kilpailukortti sekä yleiskartta, joka kertoo reitin kulun asemalta toiselle tarvittavan selkeästi.
 • Kartan avulla suunnistetaan asemille, joissa ratkotaan tehtäviä. Asemia on kilpailussa useimmiten 6-9 kpl. 
 • Asemalla on toimitsijoita, jotka esittelevät katselupaikalle näkyvät 6 rastilippua, antavat viiden kartan nipun sekä kellottavat vastausajan. Toimitsija merkitsee vastaukset sekä vastausajan kilpailukorttiin. 
 • Vastausaika alkaa, kun rastit on esitelty. Kilpailija kääntää tällöin ensimmäisen tehtäväkartan esiin. Vastattuaan ensimmäisessä kartassa kuvatun lipun nimen kilpailija kääntää seuraavan kartan ja jatkaa vastaamista. Vastausaika loppuu viidennen tehtävän ratkaisuun. 
 • Rastit nimetään vasemmalta oikealle natoaakkosin: alfa, bravo, charlie, delta, echo ja foxtrot. Vastaus voi lisäksi olla zero, mikäli yksikään lipuista ei ole kartan osoittamassa paikassa. 
 • Vastausaikaa viidelle tehtävälle on yhteensä 150 sekuntia. Jos aika täyttyy, vastaamista ei saa enää jatkaa, vaan puuttuvista vastauksista lisätään 30 sekuntia kokonaisaikaan. Myös väärin vastatuista saa 30 sekuntia lisäaikaa, kun vastaukset maalissa kirjataan tulospalveluohjelmaan. 
 • Voittaja on vähiten aikaa (virhesekunnit lisättynä) käyttänyt kilpailija.