Aktiivinen ampumaharrastus

Harrastuksen aktiivisuudesta säädetään asetuksella.

Aktiivisuuden osoittaminen käsiaselupaa haettaessa

Harrastus on aktiivista, jos:

  • Harrastuskertoja min. 10 kpl 2 v ajalle jaettuna
  • Harrastuksen tulee olla 2 v ajalla jatkuvaa. Ei siis riitä lyhyellä ajalla 5 harrastuskertaa, jonka jälkeen vuoden tauko ja tämän jälkeen taas 5 harrastuskertaa

Harrastuskerta on käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut:

  • Ampumaharjoittelu
  • Kilpailuihin osallistuminen kilpailijana
  • Toimiminen kilpailuissa tuomarina/toimitsijana
  • Toimiminen valmentajana/muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen

Aktiivista harrastusta ei tarvitse osoittaa siinä lajissa, jota varten on hankkimassa asetta.

Ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen.

Harrastuksen jatkuvuutta ei edellytetä aikana, jolloin harrastettavan lajin harrastus ei luonnonolojen tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista.

Sairaus, raskaus, asevelvollisuus, työ- yms. esteet keskeyttävät 2 v määräajan kulumisen, jos luvanhakija vetoaa syyhyn.

Aktiiviseen 2 v yhtäjaksoiseen harrastusjaksoon luetaan puolet aseellisesta asevelvollisuusajasta tai naisten vastaavasta vapaaehtoisesta palveluksesta. Harrastuksen tulee olla alkanut ennen varusmiespalvelusta tai jatkuneen keskeytyksettä varusmiespalveluksen jälkeen.

Ampuma-asekouluttaja ei ota todistusta antaessaan kantaa siihen, onko henkilöllä ollut hyväksyttävä peruste keskeyttää harrastus, eikä siihen, paljonko varusmiespalveluksesta otetaan huomioon vaadittavaa harrastusaikaa laskettaessa.

Aktiivisuus harrastuksen jatkumisen osoittamisessa

Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana.

Harrastuskertoja siten min. 4 kpl. 

Huomioidaan luonnonolosuhteista ym. johtuvaa harrastuksen keskeytymisen mahdollisuus.

Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle.

Sääntöä sovelletaan määräaikaista lupaa uusittaessa toistaiseksi voimassa olevaksi luvaksi ja toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan osoittaessa harrastuksen jatkumista.

 
PDF-tiedostoHarrastuksen-jatkumisen-osoittaminen.pdf (65 kB)
Poliisin tarkennettu ohje