Tiedotteita

Kivääri- ja pistoolilajien II luokan tuomarikoe. La. 21.11.2020 klo 15.00 – 18.00

PDF-tiedostoTuomarikurssi_20_2.pdf (99 kB)
Tiedote

Muutokset patruunoiden, nallien ja ruudin säilytyskaappia koskeviin määräyksiin on kumottu

1.9.2015 voimaan tuli voimaan Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Siihen sisältynyt, kotisäilytyksen vaatimuksia kiristänyt 41 § on kumottu 18.9.2015 voimaan tulleella uudella asetuksella. Patruunoiden, nallien ja ruudin säilytykseen käytetyltä kaapilta ei siis jatkossakaan edellytetä määriteltyä palonkestoa eikä merkintöjä. 

Heinäkuussa 2015 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta. Sen luvussa 12 on tärkeä patruunoiden itselataajia koskeva muutos: jatkossa asuinhuoneistossa saa säilyttää patruunoita ja sytytysnalleja yhteensä 20000 kpl. Aikaisemmassa asetuksessa määrät olivat 20000 patruunaa ja 1000 nallia.