Ampuma-asekouluttajat

Mäntsälän Urheilijoiden ampuma-asekouluttajat: 

Touko Koivisto
0400 623 525
touko.koivisto(at)pp.inet.fi
   Ari Hämäläinen
040 568 5187
aohamala(at)gmail.com

 

Ampuma-asekouluttajia koskevat Ampuma-aselain kohdat: 45 §, 45 d § , 53 a §, 67 b § ja 69 §. 

Hankkimislupa käsiaseelle (pistoolille, revolverille, pienoispistoolille tai pienoisrevolverille) voidaan myöntää vain vähintään kaksi vuotta kestäneen aktiivisen ampumaharrastuksen jälkeen. Todistuksen harrastamisesta kirjoittaa ampuma-asekouluttaja. Todistus vaaditaan, vaikka luvan hakijalla olisi ennestään käsiaseita.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa myönnetään määräaikaisena viideksi vuodeksi. Kun lupa uudistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta.

Henkilön jolla on 13.6.2011 jälkeen myönnetty harrastusperusteella toistaiseksi voimassa oleva käsiaseen hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta. 

Ampuma-asekouluttaja antaa myös edellä mainittujen todistusten hakijoille asiaan liittyvää neuvontaa. 

Todistus voidaan antaa:

 • Kouluttajan muilta radan käyttäjiltä saamien tietojen perusteella
 • Toisilta ampuma-asekouluttajilta saadun tiedon perusteella
 • Kouluttajan omien havaintojen perusteella
 • Todistuksen pyytäjän antaman näytön perusteella

Todistuskäytäntö edellyttää jatkossa harrastuksen dokumentointia!

Ampumaradoilla täytyy pitää ratapäiväkirjaa, johon merkitään:

 • Kuka ampunut radalla ja milloin?
 • Harjoitellut tai kilpaillut missä lajissa?
 • Ammuttujen laukausten määrä

Harrastajien itsensä on pidettävä ampumapäiväkirjaa, johon merkitään:

 • Milloin ampunut?
 • Millä aseella ja missä lajissa?
 • Ammuttujen laukausten määrä
 • Kuka toiminut ammunnan valvojana?

Yhdistelemällä ratapäiväkirjan ja todistuksen hakijan oman ampumapäiväkirjan tiedot, ampuma-asekouluttaja kykenee antamaan todistuksen aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta, ilman omakohtaisia havaintojakin.

Todistus annetaan, jos ampuma-asekouluttaja parhaan ymmärryksensä mukaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että todistuksen pyytäjän antamat tiedot ovat oikeita.