Rekisteriseloste

MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mäntsälän Urheilijat ry

Yhteystiedot: p. 040 359 2219

Osoite: Keskuskatu 14 L 2, 04600 Mäntsälä

Sähköposti: toimisto@mantsalanurheilijat.fi

 

 

Rekisterin nimi

Mäntsälän Urheilijat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • alaikäisen jäsenen vanhemman tiedot
 • ryhmä/ryhmät, joiden toiminnassa MU:ssa on mukana

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • henkilötunnus jäsenen tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat, jäsenlaskutukset)
 • jäsenen ryhmäkohtaisesti ilmoittamat muut tiedot
 • vanhempien yhteystiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa (Fivaldi ja toimihenkilöiden osalta Sporttisaitti). Vain rekisterinpitäjällä ja seuran rahastonhoitajalla on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

Manuaalinen aineisto jäsenrekisteristä on kyläseura-/jaosto-/joukkue-/ryhmäkohtaisesti kyläseurojen puheenjohtajien, jäsensihteerin, jaostojen puheenjohtajien ja joukkueenjohtajien hallinassa.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkastaa Mäntsälän Urheilijat ry:n jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkastaa maksuttomasti koska tahansa pyytämällä asiointi MU toimistossa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Mäntsälän Urheilijat ry:n jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa ilmoittamalla sähköpostitse tai puhelimitse MU toimistoon.

Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen Mäntsälän Urheilijat ry, Keskuskatu 14 L 2, 04600 Mäntsälä.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Mäntsälän Urheilijat ry:n jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi – tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.