Mäntsälän Urheilijat seuratuen saajien joukossa

16.5.2014

Mäntsälän Urheilijat seuratuen saajien joukossa

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt viisi miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Tukea myönnettiin 378 hankkeelle ja yli 50 eri lajin toimintaan. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Hankkeista 166 on useampivuotisia jatkohankkeita, toiminnallisia kehittämishankkeita 157 ja palkkausta sisältäviä hankkeita 55. Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1 100 eurosta 30 000 euroon.

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin yli miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Hakemuksia ministeriölle 1 162 kappaletta

Tänäkin vuonna seuratuen ulkopuolelle jää hyviä hankkeita ja laajaa toimintaa, koska määräraha on riittämätön vastaamaan kysyntään. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle 1 162.

Seuratuen avulla muun muassa osallistumismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina ja tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten liikunnan säännölliset kuukausimaksut enintään 50 eurossa.

Päätöksissä painotettiin muun muassa drop outin vähentämistä

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen pääpainotus on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta.

Seuratuen vaikuttavuutta seurojen kehittämishankkeissa arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myönnöissä painotettiin myös liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita.

Seurat kehittävät toimintaansa kouluttamalla lasten ja nuorten liikunnan osaajia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimijoiden roolia sekä palkkaamalla henkilöstöä keskeisiin ohjaus- ja valmennustehtäviin.

Uutinen kokonaisuudessaan ESLU:n sivuilta